Windykacja, czyli – jak podaje słownik języka polskiego PWN – dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty w sposób określony w przepisach, dzieli się na pięć etapów. W dzisiejszym artykule przyglądamy się nieco dokładniej każdemu z nich.

Pierwsza faza windykacji

Na pierwszy plan wysuwa się analiza możliwości spłaty długu. Badanie wypłacalności dłużnika jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i firmy windykacyjnej, i powinno odbyć się jeszcze przed parafowaniem umowy o świadczenie usługi windykacyjnej. Dlaczego jest to tak istotne na tym etapie? Majątek i przychody dłużnika określają jego wypłacalności. Jeśli nie posiada on aktywów ani nie wykazuje źródła zarobku, odzyskanie długu może okazać się niewykonalne, co będzie potęgować napięcia na linii windykator – wierzyciel. Dokładana analiza zasobów dłużnika pozwala także nakreślić strategię odzyskiwania należności, co przyda się w kolejnych krokach.

Druga faza windykacji

Jeśli analiza wskaże, że dłużnik ma potencjał na spłacenie zobowiązania, dochodzi do podpisania formalnej umowy między wierzycielem a firmą windykacyjną. W takim porozumieniu powinny zostać ujęte kwestie związane z przebiegiem windykacji, koszty usługi oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności spoczywający na obu stronach umowy.

Trzecia faza windykacji

W tej fazie dochodzimy do faktycznych działań windykacyjnych. Zwykle rozpoczyna je windykacja polubowna. Polega ona na rundach negocjacyjnych, w których ustala się warunki ułatwiające dłużnikowi spłatę zadłużenia. Mowa tu o wydłużeniu czasu spłaty, podziale należności na raty czy rezygnacji z odsetek. Innym sposobem działania jest perswazja, do której możemy zaliczyć upublicznienie długu i wpisanie go do rejestru dłużników. Z reguły samo pojawienie się profesjonalnego podmiotu specjalizującego się w windykacji mobilizuje dłużnika do działania i zmienia dynamikę spłacania.

Czwarta faza windykacji

Jeśli droga polubowna okaże się ślepą uliczką, być może trzeba skręcić na ścieżkę sądową. Jej wybór implikuje dodatkowe koszty i wydłużenie procesu, a to z uwagi na harmonogram wynikający z pracy wokandy. Pożądanym przez wierzyciela efektem pracy sądu jest wydanie nakazu do zapłaty lub wyroku. Te dokumenty są podstawą do procedowania postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Piąta faza windykacji

Ostatnią instancją jest egzekucja komornicza. Komornik będzie egzekwował dług z majątku i źródeł przychodów dłużnika, co kieruje nas po raz kolejny do pierwszego kroku (analizy stanu posiadania dłużnika). Wybierając kancelarię komorniczą, warto dopytać o zakres specjalizacji komornika, udokumentowane sukcesy i jego znajomość działalności branży, w której operuje dłużnik.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Pięć faz windykacji – Zapraszamy!

Author

https://beesafe.pl/porady/gdzie-wyrzucic-opony/ https://wspieramrozwoj.pl/zakup-samochodu-a-ubezpieczenia-jak-wybrac-najlepsza-opcje/ enting.com.pl